Zawory kulowe BEE
z przyłączami kołnierzowymi / z żeliwa sferoidalnego
W przygotowaniu...