Zawory kulowe BEE
z przyłączami kołnierzowymi / ze staliwa
W przygotowaniu...