Zawory kulowe BEE
z przyłączami kołnierzowymi / ze stali
W przygotowaniu...